Reinnleggelse som rutine

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Presset på å få liggetiden ned i norske sykehus er i ferd med å gå fra parodisk til uverdig. Over 10 % av pasientene som skrives ut fra sykehusene legges inn igjen før en måned er gått, ofte fordi de ble skrevet ut for tidlig. En årsak er at finansieringssystemet er innrettet slik at dette lønner seg. Kanskje det nye personidentifiserbare pasientregisteret kan anvendes her? Pasientene skal nå kunne følges «gjennom systemet». Da skulle det være en enkel sak å sørge for at sykehus fikk avkortet bevilgningene ved unødvendige reinnleggelser. Og at sykehus som sørget for å behandle pasientene ferdig og medisinsk forsvarlig, tjente på det, i stedet for å tape penger.

Anbefalte artikler