Bør ekkokardiografi utføres av intensivleger?

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alle leger som behandler sirkulatorisk ustabile pasienter bør kunne utføre ekkokardiografi, mener danske leger. Nei, ekkokardiografi bør kun gjøres av kardiologer, mener kardiologene.

  Ekkokardiografi bør kunne utføres som nødundersøkelse ved akutte vurderinger av hemodynamiske forhold, hevdes det i en fersk statusartikkel i Ugeskrift for Læger (1). Slike undersøkelser kalles fokusvurdert (focus assessed) transtorakal ekkokardiografi (FATE). Ideen er god: Man får en hurtig utredning av pumpefunksjonen utført av den intensivlegen som behandler pasienten. Problemet er at dersom ekkokardiografien ikke utføres og tolkes riktig, risikerer man at den ikke gjør behandlingen bedre, men dårligere, hevdes det i en lederkommentar.

  – FATE må ikke forveksles med en kardiologisk diagnostisk ekkokardiografisk undersøkelse. Alle pasienter som vi ellers henviser til kardiologisk tilsyn med ekko, skal fortsatt undersøkes av kardiologer. Men blant de vanligste problemstillingene i en intensivmedisinsk hverdag er å vurdere behov for væsketilførsel, diuretika eller vasopressor. Det gjør vi dels ved å vurdere klassiske kliniske tegn, dels ved invasive undersøkelser, slik som arterietrykk, sentralvenøst trykk, lunge- og kiletrykk, som alle har begrensninger, sier overlege Jannicke Mellin-Olsen ved Anestesi- og intensivavdelingen, Sykehuset Asker og Bærum.

  – Transtorakal ultralyd er en enkel og rask undersøkelse som går via fem trinn: Man ser etter åpenbart patologiske forhold, vurderer hjertets veggtykkelse, kammerfylning og kontraktilitet og til sist pleuraeksudat. Funnene relateres så til den kliniske situasjonen. Ultralydfunnene alene gir ikke grunnlag for å behandle pasientene. Men kunnskapen om preload og afterload er nyttig tilleggsinformasjon ved vurdering av behov for væske og/eller inotropi. Alternativet er ingen bildedanning og dårligere beslutningsgrunnlag. Metoden er på full fart inn i norske intensivavdelinger, sier Mellin-Olsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media