Streiken førte frem

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi er svært fornøyd med at vi klarte å streike NAVO til en forhandlingsløsning som vi ut fra forutsetningene finner akseptabel, sier leder av Akademikerne helse, Rune Frøyland.

– Vi er stolte av våre dyktige lokale tillitsvalgte og medlemmer som har bidratt med stor innsats og sterkt engasjement i forbindelse med streiken. Akademikerne har aldri stått mer samlet, til tross for gjentatte forsøk på splitt og hersk fra arbeidsgiversiden, sier Torunn Janbu (t.v.) og Rune Frøyland, her med streikevakt ved Ullevål Universitetsshus. Foto Lisbet T. Kongsvik

Han beklager den ulempe pasienter og pårørende opplevde under streiken, men understreker at det ble arbeidet døgnkontinuerlig med dispensasjoner slik at sikkerheten aldri var i fare.

– Det var aldri snakk om høye lønnskrav slik det ble hevdet, men vi godtok ikke at arbeidsgiver skulle diktere lønnen lokalt, sier Frøyland som er tilfreds med at akademikerne nå har fått sikret en tilfredsstillende lønnsutvikling med reelle lokale forhandlinger som sikrer likeverdighet i forhandlingene mellom partene.

Akademikerne har streiket for å bevare viktige rettigheter som grunnlag for god kvalitet i helsetjenesten. Dette er nå sikret gjennom plassering av sosiale bestemmelser på et sentralt nivå.

Gode arbeidstidsbestemmelser er viktig for alle. Sykehusene har behov for at legene arbeider mer enn andre, og legene har derfor egne arbeidstidsbestemmelser. Disse blir nå videreført som i dag – slik Akademikerne har krevd.

– Akademikerne tilbød allerede i august å opprette en arbeidsgruppe om arbeidstid. Det har vi nå også fått til, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president. Hun understreker at ansatte på sykehusene må ha trygge og forutsigbare arbeidsbetingelser. Avtaler må holdes og «spilleregler» må følges i forhandlinger. Dette er grunnlaget for at sykehus skal bli gode arbeidsplasser, fastslår hun.

Anbefalte artikler