Trening med begrenset bruk av frisk side

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er ikke alltid lett å finne gode norske oversettelser for fremmedspråklige faguttrykk.

  Representanter fra flere norske forskningsmiljøer har deltatt i en e-postbasert idédugnad for å finne den beste betegnelsen på en ny rehabiliteringsmetode for slagpasienter. Constraint induced movement therapy (ofte forkortet CIMT eller CI-terapi) er en rehabiliteringsmetode for pasienter med hjerneslag og andre hjerneskader. Metoden har fått økt oppmerksomhet i den senere tid. Den går ut på at pasienten en stor del av dagen har en spesiell vott eller skinne på den friske armen eller det friske beinet slik at bruken av denne ekstremiteten hindres helt eller delvis. Samtidig stimuleres pasienten til å trene maksimalt med den affiserte ekstremiteten.

  Nyere undersøkelser indikerer at effekten av slik trening kan være betydelig, slik det omtales i dette nummer av Tidsskriftet (1). Constraint oversettes gjerne med «press», «tvang» eller «restriksjon». En nokså direkte oversettelse av det engelske uttrykket kunne derfor være «restriksjonsstimulert bevegelsestrening», men dette lyder tungt på norsk.

  Vi foreslår derfor å benytte et norsk begrep som mest mulig presist beskriver hva denne rehabiliteringsmetoden går ut på. De sentrale aspektene ved metoden er at bruken av frisk side begrenses, og at pasienten samtidig trener. Disse to nøkkelbegrepene bør derfor være med, og vi foreslår trening med begrenset bruk av frisk side som norsk betegnelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media