Les mer om ...

Artikkel

Mer enn opptrening

Rehabilitering er både en endringsprosess hos pasienten og en helsetjeneste. Ved sjeldne former for funksjonshemning og sykdom bør rehabiliteringen sentraliseres, mens ved mer vanlige sykdommer må den foregå desentralisert i spesialist- og primærhelsetjenesten. Tidsskriftets temaserie om rehabilitering fortsetter med artikler om hjerneslag, fysisk trening ved hjerte- og karsykdom og utenlandsbehandling ved revmatisk sykdom.

Å leve bedre med funksjonshemning

Rehabilitering av pasienter med hjerneslag

Fysisk trening ved hjerte- og karsykdommer

Utenlandsbehandling av pasienter med revmatisk sykdom

Gynekologiske fistler

Fistler mellom tarm, urinveier og vagina kan gi inkontinens for urin og avføring og er et stort helseproblem i utviklingsland med dårlig fødselshjelp. I Norge og andre vestlige land er slike fistler som følge av kirurgi, kreft og inflammatorisk tarmsykdom vanligere enn fødselsfistler. Fra Haukeland Universitetssjukehus beskrives funn og forløp hos 82 pasienter med urovaginale eller enterovaginale fistler.

Gynekologiske fistler til urinveier og tarm

Gynekologiske fistler

Skreddersydd hofteprotese – utviklet i Norge

Ingeniører og ortopeder i Trondheim har utviklet en hofteprotese som på grunnlag av CT-undersøkelser kan tilpasses den enkelte pasients anatomiske forhold. Protesen egner seg særlig godt for hofter med avvikende anatomi etter hofteleddsdysplasi. Sørlandet sykehus Arendal rapportere om gode erfaringer med denne protesen.

Norsk implantatindustri

Kliniske erfaringer med en norskutviklet individtilpasset hofteprotese

Ulike statiner – ulike interaksjoner

Atorvastatin og simvastatin har ulikt interaksjonspotensial mot warfarin og legemidler som hemmer enzymet CYP3A4. Dette viser en litteraturgjennomgang på bakgrunn av to bivirkningsmeldinger. Interaksjonsprofilen for simvastatin skiller seg også fra profilen for andre statiner. Dette må tas med i betraktingen ved ev. bytte til simvastatin.

Interaksjonsrisiko ved statinbytte

Foreldres mestring og barns funksjonshemning

Foreldre til norske barn med psykisk utviklingshemning mestrer hverdagen dårligere enn foreldre til barn uten kronisk sykdom eller funksjonshemning. Dette viser en spørreskjemaundersøkelse blant tilfeldig utvalgte foreldre og blant foreldre med barn med sjeldne funksjonshemninger.

I Moldova, et av Europas fattigste land, har organisasjonen Ahead bygd opp et senter for opplæring av foreldre for å gjøre dem bedre i stand til å hjelpe sine barn med funksjonshemninger.

Mestring hos foreldre til barn med funksjonshemninger

Barn med pågangsmot

Anbefalte artikler