Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Ellen Huber, tlf. 23 10 91 96 eller register@legeforeningen.no

Axel Boeck Aubert 10.7. 1910 – 26.10. 2006

Jon Erik Bache-Wiig 21.3. 1932 – 22.11. 2006

Per Dagfinn Balsvik 25.4. 1934 – 11.11. 2006

Johannes Sejerstedt Bødtker 3.10. 1925 – 13.10. 2006

Åse Helene Garder 21.9. 1935 – 19.10. 2006

Anne Marie Grieg 7.9. 1925 – 4.11. 2006

Martin G. Hafsahl 10.9. 1908 – 9.10. 2006

Harald R. Haraldsen 9.2. 1929 – 14.11. 2006

Kristin Hauge Holter 6.5. 1931 – 29.9. 2006

Nils Holby Houge 5.10. 1910 – 2.11. 2006

Odd Kahrs 6.2. 1915 – 5.10. 2006

Nils Magne Langholm 19.5. 1933 – 5.11. 2006

Alv Helge Nødtvedt 24.10.1946 – 26.10.2006

Jarl Skaugen 17.5. 1931 – 18.10. 2006

Thorleif Solheim 21.12. 1913 – 2.10. 2006

Knut Birger Svenes 27.4. 1929 – 23.11. 2006

Anbefalte artikler