Redaktøren svarer:

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Poenget i mitt tilsvar var ikke å sammenlikne personer. Jeg trakk frem Karl Evang og debattene i 1930-årene som eksempel på at det også tidligere har vært rom for skarpe debatter i Tidsskriftets spalter.

Anbefalte artikler