E. Ulset og medarbeidere svarer:

Elisabeth Ulset, Rut Undheim, Kirsti Malterud Om forfatterne
Artikkel

Vi er enig i at vi trolig har overestimert prevalensen av fedme blant personer i alderen 15 – 29 år i Tromsø i 1994. Vi beklager dette. Vi opprettholder imidlertid vår konklusjon om at prevalensen av fedme øker.

Anbefalte artikler