Doktoravhandlinger

Artikkel

Doktoravhandlinger

Hilde Langseth, dr.philos. Risk of cancer and non-malignant mortality among women in the Norwegian pulp and paper industry. A focus on ovarian cancer and exposure to asbestos and other dust. Utgår fra Kreftregisteret. Disputas 19.1. 2007.

Bedømmelseskomité: Elsebeth Lynge, Avdeling for Epidemiologi, Institutt for Folkesundhedsvidenskap, Københavns universitet, Danmark, Bente Ulvestad, Mesta AS, Moss og Grete S. Botten, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo.

Veileder: Kristina Kjærheim.

Tor Egil Faksvaag Molden, dr.philos. Detection of human papillomavirus mRNA or DNA in screening for cervical cancer. Utgår fra Institutt for patologi, Det medisinske fakultet. Disputas 19.1. 2007.

Bedømmelseskomité: John O’Leary, Department of Pathology, Trinity College, Dublin, Irland, Torill Sauer, Patologisk anatomisk avdeling, Ullevål universitetssykehus og Ivar Walaas, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Bjørn Hagmar.

Sedegheh Gharagozlian, Ph.D. Extracellular matrix changes in diabetes. Utgår fra Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo. Disputas 19.1. 2007.

Bedømmelseskomité: Thrina Loennechen, Institutt for farmasi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø, Kirsten Holven, Lipidklinikken, Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Kåre I. Birkeland, Endokrinologisk klinikk, Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus, Universitetet i Oslo.

Veileder: Svein Olav Kolset.

Kristin Ørstavik, dr.med. Small-fiber dysfunction in patients with chronic painful conditions. Utgår fra Klinisk nevrofysiologisk laboratorium, Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet. Disputas 26.1. 2007.

Bedømmelseskomité: Mikael Elam, Sektionen for klinisk neurovetenskap och rehabilitering, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sverige, Troels S. Jensen, Nevrologisk avdeling, Århus Universitetshospital, Danmark og Chantal Tallaksen, Nevrologisk avdeling, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus, Universitetet i Oslo.

Veileder: Ellen Jørum.

Reza Assalkhou, dr.philos. Meningococcal transformation and type IV pilus biogenesis: Role of PilQ and PilP. Utgår fra Mikrobiologisk institutt, Seksjon for molekylær mikrobiolgi, Rikshospitalet. Disputas 26.1. 2007.

Bedømmelseskomité: Beate Averhoff, Institute of Molecular Biosciences, Molecular Microbiology and Bioenergetics, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Tyskland, Leif Sigve Håvarstein, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås og Gunnar Bjune, Seksjon for internasjonal helse, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Tone Tønjum.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Bjørg Høie, Ph.D. Cognitive and psychosocial problems in children with epilepsy. A population-based approach. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 12.1. 2007.

Bedømmelseskomité: Göran Carlsson, Universitätskinderklinik Kiel, Tyskland, Eylert Brodtkorb, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Åsa Hammar, Universitetet i Bergen.

Veileder: Per Erik Waaler.

Bjørn I. Bertelsen, dr.med. Uterine cervical neoplasia. Aspects of biology and pathology. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 18.1. 2007.

Bedømmelseskomité: Mark J. Arends, University of Cambridge, Jan Baak, Universitetet i Bergen og Ole Erik Iversen, Universitetet i Bergen.

Veileder: Ole Didrik Lærum.

Geir Hallan, Ph.D. Wear, fixation, and revision of hip prostheses. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 19.1. 2007.

Bedømmelseskomité: Johan Kärrholm, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Finnur Snorrason, Ullevål universitetssykehus og Anders Mølster, Universitetet i Bergen.

Veileder: Leif Havelin.

May Britt Drugli, dr.philos. Young children treated because of ODD/CD: conduct problems and social competencies in day-care and school settings. Utgår fra Institutt for nevromedisin/Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Disputas 26.1. 2007.

Veileder: Bo Larsson.

Anbefalte artikler