Eponymer til skraphaugen?

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 24/2006 omtales de betenkeligheter som noen tidsskrifter, bl.a. The Lancet og Rheumatology, har ved å bruke eponymer som viser til leger som har vært nazister (1). Lederskribentene konkluderer derfor med at eponymer har utspilt sin rolle og bør kastes på medisinhistoriens skraphaug.

  I denne viktige saken må vi være grundige og sørge for at ingen politisk og moralsk uverdige leger får sine navn i de store, kloke bøker. Tenk på hvilken ubotelig skade kommende leger vil ta på sin sjel ved å konfronteres med Wegeners og Reiters navn. For å komme med i det fine internasjonale selskap foreslår jeg at en komité av rettskafne og uangripelige leger saumfarer det moralske levnetsløp til alle leger som beskrev en sykdom og fant en sammenheng som ga dem berømmelse. Slike leger bør strykes av den fine listen.

  Sagt i korthet: Begrunnelsene for å avskaffe eponymer er smålige, historieforfalskende og usedvanlig idiotiske. Hadde ikke Norge en kjent nobelprisvinner som støttet Tyskland og Hitler? Tenk hvilken fordervelig innflytelse hans verker kan ha på unge leger. Bør ikke hans verker kastes på skraphaugen?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media