Gjennombruddsprosjekt gir doktorgrad

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens første gjennombruddsprosjekt er utgangspunktet for et doktorgradsarbeid som avsluttes høsten 2007.

Toril Kolås ved gynekologisk avdeling, sykehuset Innlandet, Lillehammer står bak doktorgradsarbeidet. Datatilsynet har gitt tillatelse til å få tilgang til grunnlagsdataene fra gjennombruddsprosjektet, som Legeforeningen «eier».

Gjennombruddsprosjektet som var om keisersnitt, ble utført i Norge i 1998 – 99 som svar på den faglige bekymringen over den økende bruken av keisersnitt. Hensikten var å få mer kunnskap om keisersnitt, stimulere til forbedringsarbeid og å redusere variasjonen i keisersnittfrekvensen mellom de forskjellige fødeavdelingene i Norge. Det ble rapportert detaljerte opplysninger om 3 000 keisersnitt, og de 24 avdelingene som deltok, gjennomgikk en forbedringsprosess i forhold til bruk av keisersnitt. (1).

Forskningen som ligger til grunn for doktorgradsarbeidet har fått stor oppmerksomhet i det anerkjente tidsskriftet American Journal of Obstetrics and Gynaecology som har publisert tre artikler hvorav én ble utvalgt som «editors choice» (2, 3, 4).

Anbefalte artikler