Nybakte mødre har økt risiko for psykisk sykdom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Førstegangsfødende har økt risiko både for depresjon og for andre psykiske lidelser.

  Tiden etter en fødsel er en risikoperiode for kvinners psykiske helse. Det er godt dokumentert at risikoen for å rammes av en psykose i barselperioden er mange ganger større i forbindelse med en fødsel enn i andre perioder av livet. Nå viser en dansk registerstudie at førstegangsfødende har økt risiko for flere ulike typer av psykiske lidelser (1).

  Det viste seg at kvinner 10 – 19 dager etter en fødsel hadde en sjudoblet risiko for innleggelse i sykehus pga. en alvorlig mental lidelse sammenliknet med kvinner som hadde født 11 – 12 måneder tidligere (RR 7,3; 95 % KI 5,4 – 9,8). Risikoen ble gradvis redusert med tid etter fødselen, men var signifikant økt i inntil tre måneder etterpå. Det ble ikke vist noen liknende sammenheng for menn som var blitt fedre for første gang.

  – At en fødsel kan utløse en bipolar lidelse er velkjent. Derimot har resultatene vært mer sprikende hva gjelder risikoen for depresjon, sier Malin Eberhard-Gran ved Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

  – Insidensen av alvorlig mental lidelse var høyere for foreldre enn for ikke-foreldre i den yngste aldersgruppen, men lavere i høyere aldersgrupper. Dette kan skyldes en seleksjon til foreldreskap. Norske data tyder på at det er kvinner med god psykisk helse som får barn. De danske forskerne har tatt høyde for en mulig seleksjon til foreldreskap ved valg av metode, noe som gjør funnene meget spennende.

  Resultatene fra denne studien er en bekreftelse på at det er nødvendig å øke kompetansen på svangerskapsrelatert psykisk helse også i Norge, sier Eberhard-Gran.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media