Ti sykehus var i streik

Artikkel

Peder G. Moe Joakimsen ved UNN registrerte fortløpende dispensasjonssaker. Bak står Børge Mathiassen fra Psykologforeningen. Foto Lise B. Johannessen

Ved første uttak 18. januar tok Akademikerne helse ut fire sykehus. Disse var Aker universitetssykehus, Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ullevål universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN).

Uttaket omfattet 430 medlemmer. Leger, ingeniører, psykologer, økonomer, jurister, tannleger og samfunnsvitere var blant profesjonene som var i streik.

Fra og med mandag 22. januar ble streiken utvidet med i underkant av 500 akademikere i tillegg til de 430 akademikere som var tatt ut i første fase av streiken.

De nye sykehusene som ble omfattet av konflikten var Helse Førde HF, St. Olavs hospital, Sykehuset Telemark HF, Akershus Universitetssykehus HF, Stavanger Universitetssjukehus HF og Helse Bergen HF.

Barn, kreftsyke, øyeblikkelig hjelp og psykisk helse var skjermet fra streiken, og Akademikerne fulgte hele tiden nøye med for å sikre at streiken ikke skulle gå ut over liv og helse. Derfor ble det også gitt en rekke dispensasjoner når dette var nødvendig.

Anbefalte artikler