Støttet streikende kolleger

Artikkel

Foto privat

Ved flere sykehus ble det onsdag 24. januar arrangert punktmarkeringer til støtte for de streikende akademikerne. Akademikere ved seks sykehus meldte at de ønsket å gi sin støtte. Sykehuset i Vestfold, Tønsberg og sykehuset Asker og Bærum måtte ha markeringen i et auditorium da sykehusledelsen ikke ønsket at denne skulle finne sted i vestibylen, mens man ved Sykehuset Østfold, Fredrikstad fikk overtalt ledelsen til å holde markeringen i vestibylen. Sykehuset Buskerud HF Drammen måtte ha arrangementet utendørs. Ved alle disse sykehusene var det godt oppmøte, det gjaldt også ved Helse Fonna HF, Haugesund. Universitetssykehuset i Nord-Norge, avd. Harstad måtte avlyse sitt planlagte arrangement etter pålegg fra arbeidsgiver. Begrunnelsen var at arbeidsgiver påstod at det var en ulovlig markering.

Anbefalte artikler