Oversiktlig og tverrfaglig om smertebehandling

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Charlton, JE

  Core curriculum for professional education in pain

  Task force on professional education. 3. utg. 240 s. Seattle, WA: IASP Press, 2005. Pris USD 20 (gratis for medlemmer av IASP)

  ISBN 0-931092-65-5

  Målgruppe er leger og andre som vil kvalifisere seg i smerteforskning og smertebehandling. Boken er utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe «The task force on professional education» oppnevnt av rådet til The International Association for the Study of Pain (IASP), en forening med mer enn 7 000 individuelle medlemmer fra en rekke ulike fagfelter og profesjoner. Over hundre IASP-medlemmer har bidratt, hvorav en fra Norge (Rae Frances Bell, Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus).

  Det gis en oversikt over temaer i den raskt økende kunnskapsbase for normal og patologisk smerteopplevelse. Alle biopsykososiale aspekter ved akutt, kronisk og kreftrelatert smerte dekkes i 45 kapitler, som gir en kort oversikt over hva en «smertespesialist» må kunne, eller kjenne til, og hvor man kan skaffe seg dybdekunnskap.

  Stoffet presenteres i fire hoveddeler. Den første er en generell del som dekker anatomi og fysiologi, hvordan planlegge og gjennomføre studier på etisk forsvarlig vis, og hvordan tolke eksperimentelle og kliniske studier, samt systematiske litteraturstudier.

  Videre dekkes evaluering av smerte og psykologiske aspekter ved smerte i en egen del, og en tredje hoveddel dekker behandling av smerte med farmakologiske metoder og de fleste andre metoder som er i bruk og som er kunnskapsbasert.

  En fjerde og siste hoveddel dekker alle kliniske tilstander der smerte er en viktig komponent: Taksonomien til ulike smertesyndromer, smerter inndelt etter patogenetiske mekanismer, smerter som oppstår i ulike deler av kroppen, eksempelvis kreftrelaterte smerter, nakkesmerter, ryggsmerter og muskel- og skjelettsmerter. Viscerale smerter omtales i en egen seksjon, for eksempel kronisk urogenitale smerter, og smerter ved svangerskap og fødsel. Videre dekker egne seksjoner hodepine og orofaciale smerter, nerveskadesmerter, som nevropatisk smerte, og komplekst regionalt smertesyndrom.

  Egne kapitler dekker smerter hos barn, eldre personer, personer som vanskelig kan meddele sin smerte, smerter hos sørgende og personer som er i krisesituasjoner, smerter hos opiatbehandlede pasienter, hos opiatfeilbrukende pasienter, og smerter hos stoffmisbrukere.

  Denne boken fra The International Association for the Study of Pain fremhever hvor stort og betydningsfullt fagfeltet «smertemedisin» er blitt i løpet av de siste tre tiår. Det er knapt nok mulig for noen å ha oversikt over alt nytt av forskning og utvikling som kommer i økende tempo. Denne tredje utgaven gir en god oversikt og viser hvorfor «smertespesialist» i flere land allerede er godkjent som subspesialitet (i Norden fortsatt bare i Finland og Sverige). I enkelte land er «smertespesialist» også en hovedspesialitet. Boken kan anbefales til alle som vil skaffe seg oversikt og bedre dybdekunnskap i «smertemedisin».

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media