Få kvinner blant Tidsskriftets faglige medarbeidere

Ann Færden Om forfatteren
Artikkel

Jeg ser av Tidsskriftet nr. 1/2007 at hele 216 av Tidsskriftets 280 faglige medarbeidere er menn (1). Hvordan er dette mulig – i 2007? Hvorfor er kun 22 % av de faglige medarbeiderne kvinner når 37 % av legestanden og 50 % av medisinstudentene er kvinner? Hva har Tidsskriftet gjort for å øke kvinneandelen, og hva tenker Legeforeningen om dette? Norge har en lavere kvinneandel leger enn resten av Norden, og bare 9 % av professorene er kvinner. Det må være en sammenheng.

Anbefalte artikler