Bedre forskning for en bedre helsetjeneste

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Evans, I

  Thornton, H

  Chalmers, I.

  Testing treatments

  Better research for better healthcare. 116 s, tab. London: British Library, 2006. Pris GBP 13

  ISBN 0-7123-4909-X

  Dette er en viktig, skremmende og oppmuntrende bok. De tre forfatterne er erfarne, dyktige og engasjerte misjonærer for en god sak. Imogen Evans er lege og har arbeidet i The Lancet og for Medical Research Council. Hun representerer Storbritannia i Council of Europe Biomedical Ethics Committee. Hazel Thornton er pasientenes talskvinne. Etter en mammografi ble hun invitert til å være med i en kontrollert undersøkelse, men avslo på grunn av dårlig informasjon til pasientene, og senere har hun arbeidet for at pasienter skal delta aktivt i slike undersøkelser. Iain Chalmers er lege og en erfaren helsetjenesteforsker, har ledet Cochrane Center og leder nå James Lind Center som arbeider for bedre kvalitet og større vekt på etikk i testing av behandling.

  Budskapet er dels en bitende kritikk av deler av den testingen som har foregått og fremdeles foregår, og dels en appell om «fair testing», dvs. en testing som holder både faglige og etiske mål. Fremstillingen er delt i åtte kapitler. Kapittel 1 er historisk og viser hvordan noen behandlinger har hatt skadelig effekt og hvordan andre ikke har innfridd forventningene. Testing er et vanskelig farvann som krever stø kurs. Kapittel 2 viser at mange behandlinger og screeningundersøkelser mangler vitenskapelig dokumentasjon. I kapittel 3 drøftes alle de viktige detaljene som må være på plass for å unngå «bias» og holde egeninteressene i tømme. Kapittel 4 handler om «usikkerhetens lov» i all helsetjeneste og hvordan den må takles. Kapittel 5 viser forskjellene mellom god, dårlig og unødvendig forskning. Kapittel 6 er provoserende og dokumenterer at forskning ofte styres av økonomiske eller akademiske egeninteresser og ikke tar opp de spørsmålene som er viktige for pasientene. I kapittel 7 argumenteres det sterkt for å involvere pasientene og deres organisasjoner i testingen av behandling, selv om heller ikke dette er farefritt. Kapittel 8 er forfatternes oppskrift for en nødvendig revolusjon i arbeidet med å teste behandlings- og screeningmetoder.

  Dette er en ganske liten bok. Den har en knapp og effektiv stil, nødvendige referanser og et godt sakregister. Den bæres oppe av et brennende engasjement, og budskapet kan sammenfattes i to ord: «fair testing». Jeg leste den fordi to anmeldelser gjorde inntrykk på meg (1, 2), og jeg ble ikke skuffet. Kravet er intellektuell og moralsk redelighet i denne forskningen. Det er og må være en sammenheng mellom god medisin og god moral.

  Jeg tror alle leger og medisinske studenter vil ha nytte av denne lille boken, som er lest på noen timer. Den åpner øynene og gir medisinen det kritiske grunnlag den trenger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media