Færre komplikasjoner hos for tidlig fødte

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Forekomsten av cerebral parese blant premature er blitt redusert de siste årene.

Forekomsten av cerebral parese er ikke redusert blant de aller minste barna. Foto Arnold/GV-Press

Prisen for økt overlevelse for premature, har vært flere barn med komplikasjoner, bl.a. cerebral parese. I en europeisk multisenterstudie har man studert forekomsten av cerebral parese hos nyfødte med fødselsvekt < 1 500 g og hos barn født før 28. svangerskapsuke (1). Barna ble undersøkt ved fire års alder. Forskerne benyttet en ny, standardisert metode for å diagnostisere og klassifisere cerebral parese.

Forekomsten av sykdommen var redusert fra 6,1 % i 1980 til 4,0 % i 1994. Men dette gjaldt bare barn med fødselsvekt 1 000 –  1 500 g. For de aller minste nyfødte var det ingen endring i forekomst.

– I denne studien har man brukt en grundig definisjon av cerebral parese, men den avviker noe fra tidligere studier, sier professor Dag Bratlid ved Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital. – Derfor er det vanskelig å sammenlikne resultatene med for eksempel norske studier. Vi har data som viser en noe høyere forekomst av cerebral parese, men dette kan altså ha med definisjonen å gjøre.

Det er positivt at forekomsten av cerebral parese ser ut til å reduseres hos disse barna – og at dette også gjelder de mest alvorlige formene av sykdommen. Men cerebral parese representerer stadig en utfordring, særlig i behandlingen av de aller minste barna, sier Bratlid.

Anbefalte artikler