Eldre lægers forening – en forening for legepensjonister

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Eldre lægers forening som er en spesialforening under Legeforeningen, arbeider for eldre legers allmenne interesser og rettigheter.

Foreningen driver bredt seniorpolitisk arbeid gjennom møter med faglig og sosial profil. Medlemskap er frivillig med en årskontingent på kr 150.

Foreningen arrangerer årlige vårmøter. Årets møte finner sted på Radisson SAS Lillehammer Hotel fra 14.-16. juni. Årsmøtet arrangeres fast på Soria Moria Hotell og konferansesenter. Årsmøtet 2007 er lagt til 4. og 5. november. Begge møter er åpne for alle foreningens medlemmer med ledsagere.

Hvis du er interessert i innmelding i denne seniorenes forening, henvender du deg til sekretær Ellen Pettersen i Legeforeningen, tlf. 23 10 91 81 eller e-post: ellen.pettersen@legeforeningen.no

Anbefalte artikler