Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Seksualopplysning blant tenåringer i Thailand

Seksuelt overførbare sykdommer, bl.a. hiv/aids, får stadig større betydning for folkehelsen i Thailand. Landet er preget av store sosiokulturelle endringer og økende økonomisk velstand, og mange tenåringer føler seg i et krysspress mellom tradisjonelle og «vestlige», mer liberale verdier og normer.

I et stort forskningsprosjekt deltok flere enn 2 000 ungdommer ved seks skoler i Chiang Mai-provinsen i den nordlige delen av Thailand. Skolene var valgt ut for å få størst mulig spredning i sosioøkonomisk bakgrunn. Gjennom spørreskjemaer, fokusgrupper og intervjuer med ungdommene og deres foreldre, samt med lærere, helsepersonell og lokalpolitikere, ble holdninger som kan være av betydning for arbeidet med å forbedre seksualundervisningen blant ungdom, kartlagt og vurdert. Resultatene er nylig publisert i en lang artikkel i The Lancet (1).

Forskerne identifiserte fem forhold som preget tenåringenes holdninger og seksualatferd: uklare sosiale roller og uklar identitet, økt seksuell bevissthet og nysgjerrighet, mangler i faktisk kunnskap, begrenset innflytelse fra foreldre, og tendens til impulsivitet og risikoatferd. Dagens seksualundervisning ble oppfattet som å være for biologisk orientert.

Forfatterne anbefaler at det utvikles en strategi for bedre seksualundervisning med vekt på fem forhold: opplæring av lærere, seksualundervisning ved jevnaldrende, bruk av enkelthistorier i undervisningen, lokalt tilpassede læremidler og bruk av profesjonelle seksualopplysere.

Anbefalte artikler