Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Lars Johan Materstvedt
Åslaug Helland
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Erlend Hem
Ragnhild Ørstavik
Kjetil Søreide
Åslaug Helland
Erlend Hem
Erlend Hem
Erlend Hem
Charlotte Haug
Petter Gjersvik

Medisin og vitenskap

Kjersti Bakken
Eli Larsen
Per Christian Lindberg
Ellen Rygh
Per Hjortdahl
Finn Egil Skjeldestad
Bjørn Hagen
Bjørn Hagmar
Ole-Erik Iversen
Kari Hilde Juvkam
Rita Steen
Steinar Thoresen
Bodolf Hareide
Magnhild Hendset
Monica Hermann
Bjørn Hofstad
Geir Hoff

Perspektiv og debatt

Anna Luise Kirkengen
Linn Getz
Irene Hetlevik
Arne Jakobsson
Rune Nilsen
Sigbjørn Fossum
Jon Henrik Laake
Jan C. Frich
Ragnar Stien
Jon Henrik Laake
Chandra Sekhar Devulapalli
Torbjørn Pihl
Kristin Skaarud
Line Melbye
Jean Paul Bernard
Jørg Mørland
Hassan Zaré Khiabani
Jørgen G. Bramness
Fredrik A. Walby
Carl Ditlef Jacobsen
Mads Sundet
Anne Gitte Hertzberg
Per Vesterhus
Marit Tveito
Petter Gjersvik
Torbjørn Pihl
Elisabeth Astrup Strand*
Øystein Anders Strand*
Ole-Jørgen Ohm
Anita Langerød
Åslaug Helland
Martin Grotnes
Baard-Christian Schem
Peter F. Hjort
Nina Helene Alnes Sitek
Inger Helene Vandvik
Peter F. Hjort
Øivind Larsen
Wenche Reed
Lars Johan Materstvedt

Aktuelt i foreningen

Torunn Janbu
Lise B. Johannessen
Ellen Juul Andersen
Cecilie Bakken
Lise Berit Johannessen
Lisbet T. Kongsvik
Cecilie Bakken
Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen
Lisbet T. Kongsvik
Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen

Oss imellom

Lise Berit Johannessen
Gunn Marit Seberg
Gunn Marit Seberg
Gunn Marit Seberg
Gunn Marit Seberg

På tampen

Niels Chr. Geelmuyden