Triatomineteger og Chagas’ sykdom

Reidar Mehl Om forfatteren
Artikkel

Tegen Rhodnius prolixus suger blod. Foto Martin Dohrn, Science Photo Library/GV-Press

Forsidebildet viser en triatominetege, Rhodnius prolixus, som suger blod fra armen til et menneske. R prolixus er vektor for Chagas’ sykdom. Sykdommen skyldes infeksjon med parasitten Trypanosoma cruzi. Tegen får i seg parasitten når den med sin sugesnabel henter blod fra et av parasittens vertsdyr. Parasitten formerer seg i tegens tarm og føres senere ut og videre til et annet vertsdyr via tegens feces. Når feces avsettes på huden, kan parasitten trenge inn i vertsdyrets kropp.

Triatominetegene tilhører rovtegfamilien Reduviidae. De fleste rovteger lever av å suge ut kroppsinnholdet av andre insekter. Triatominetegene, derimot, suger blod fra pattedyr. Dette er forholdsvis store insekter, som hovedsakelig finnes i Sør- og Mellom-Amerika. Chagas’ sykdom er endemisk på det amerikanske kontinent sør for USA. Anslagsvis 20 millioner individer er infisert.

Mange arter i slektene Rhodnius, Triatoma og Panstrongylus er vektorer for Chagas’ sykdom. Reservoaret for sykdommen er mange forskjellige pattedyr, inkludert menneske, og tegene suger blod fra disse. Det finnes ingen triatomineteger i Europa. I Norge har vi noen få arter rovteger, blant annet den store maskeringstegen Reduvius personatus. Den kan finnes i hus.

Chagas’ sykdom kan imidlertid være et diagnostisk problem for leger her i landet. I dette nummer av Tidsskriftet kan man med utgangspunkt i en kasuistikk fra Haukeland Universitetssjukehus (s. 1820) lese om aktuelle problemstillinger relatert til sykdommen.

Anbefalte artikler