Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Majoriteten av pasienter er fornøyde med legen sin, viser en undersøkelse som Legeforeningen gjorde før landsstyremøtet.

Tabell 1  Jeg var tilfreds med den behandling jeg fikk sist jeg var hos lege

Opinion april 1993

Opinion sept. 1995

Opinion mai 1998

Opinion mai 2002

Opinion mai 2003

Norsk Respons mai 2005

Norsk Respons mai 2006

Norsk Respons mai 2007

Helt enig

74 %

74 %

72 %

74 %

73 %

72 %

75 %

73 %

Delvis enig

11 %

11 %

13 %

15 %

15 %

15 %

14 %

14 %

Tabell 2  Gjør leger i Norge en god jobb?

Opinion april 1993

Opinion sept. 1995

Opinion mai 1998

Opinion mai 2002

Opinion mai 2003

Norsk Respons mai 2005

Norsk Respons mai 2006

Norsk Respons mai 2007

Helt enig

55 %

52 %

47 %

47 %

45 %

43 %

50 %

42 %

Delvis enig

25 %

24 %

34 %

33 %

36 %

36 %

32 %

33 %

Fra tid til annen gjengis det i pressen at pasienter ikke var tilfreds med behandlingen de fikk sist de var hos lege.

Legeforeningen måler før landsstyremøtene hvordan det står til med tilfredshet med behandlingen man får hos leger, og om respondentene synes leger gjør en god jobb.

I en opinionsundersøkelse utført av Norsk Respons i dagene 7. – 12. mai svarte 87 % av de spurte at de var helt enig eller delvis enig i utsagnet: Jeg var tilfreds med behandlingen sist jeg var hos lege. Tallene viser stor stabilitet fra april 1993 til mai 2007, som er den perioden undersøkelsene er gjort.

Legeforeningen måler også om de spurte er enig i utsagnet om at leger i Norge gjør en god jobb. Her viser tallene over tid at gruppen som er helt enig er blitt mindre fra 1993 til 2007. – Årsakene kan være flere, men åpenhet om feil og høyere kunnskap i befolkningen kan være noen av årsakene, sa generalsekretær Terje Vigen da tallene ble presentert.

Anbefalte artikler