Anonymisering?

Mads Sundet Om forfatteren
Artikkel

I en artikkel med tittelen Hun er ingen god kone lenger i Tidsskriftet nr. 10/2007 leser vi grusomme historier om voldtekt og mishandling i Kongo, ledsaget av bilder av ofrene (1). Navnene er angivelig forandret, men personene er lett gjenkjennelige på bildene. Opplysningene vi får er svært intime, og det er vanskelig å tenke seg at personene ønsker at de spres for et stort publikum, bl.a. på Internett. Det står ingenting om eventuelt samtykke fra de involverte, og man kan uansett diskutere om dette vil vært tilstrekkelig for å rettferdiggjøre publikasjon av såpass sensitive opplysninger.

I Tidsskriftets forfatterveiledning er kravene strenge for å sikre pasienters anonymitet. For eksempel står det at «maskering av øynene i et fotografi er for eksempel ikke tilstrekkelig for å sikre anonymitet. Endring av faktisk informasjon, som kjønn og alder, er ikke noen akseptabel måte å sikre anonymitet på.» Gjelder ikke Tidsskriftets etiske retningslinjer vedrørende pasienters anonymitet for afrikanske pasienter?

Anbefalte artikler