I et speil...

Martin Grotnes Om forfatteren
Artikkel

Jeg gjorde meg noen tanker da jeg leste om ordet serumspeil i Tidsskriftet nr. 11/2007 (1). Det kan sikkert være fornuftig å la det gå ut av bruk etter hvert, men jeg gjorde meg noen assosiasjoner omkring opphavet.

Hvis man står og kikker ned i en brønn, vil man et stykke ned se vannoverflaten eller, som det også kalles, vannspeilet. Det kan stå høyt eller lavt, eller andre steder være ganske stabilt. Vannspeilet i brønnen forteller omtrent hvor høyt grunnvannet står omkring brønnen. Når vi måler serumkonsentrasjonen av en substans, er det vi måler et uttrykk for omtrent hvor høy konsentrasjonen av stoffet er i hele ekstracellulærvæsken i kroppen. Kan det være at ordet serumspeil spiller på uttrykket vannspeil? Nå er jo de aller fleste brønner i Norge sikret omhyggelig med overbygning eller lokk, så de færreste får sjansen til å se vannspeil nå for tiden. Men på den tiden vårt omtalte begrep ble tatt i bruk, kan jeg tenke meg at kanskje flere fikk slike assosiasjoner.

Anbefalte artikler