Forgiftninger hos barn – for folk flest

Vegard Bruun Wyller Om forfatteren
Artikkel

Giftinformasjonen, Sosial- og helsedirektoratet

Farlig eller ufarlig?

Forgiftningsuhell hos barn – forebygging og førstehjelp. 125 s, tab. Bergen: Dialogen, 2007. Pris NOK 198

ISBN 978-82-92382-07-3

Denne boken er ikke skrevet spesielt for helsepersonell, men for et allment publikum. Målsettingen er å gi kortfattede, enkle og praktiske råd om forebygging og behandling av forgiftninger hos barn. Hoveddelen består av to alfabetiske oversikter over henholdsvis giftige produkter/kjemikalier og giftige planter. For hvert oppslagsord gis korte råd om akutt førstehjelpsbehandling; planteoversikten inneholder dessuten en rekke fargeillustrasjoner, samt et register over latinske betegnelser. Forut for disse to oversiktene er det korte generelle kapitler om samme tema; i tillegg får leseren en generell innføring i forgiftninger knyttet til legemidler, sopp, næringsmidler, dyr og sniffing, samt et eget kapittel om prinsipper for førstehjelpsbehandling av akutte forgiftninger hos barn.

Jeg har ingenting å utsette på bokens faglige soliditet. Det skulle for så vidt bare mangle – den er ført i pennen av ansatte ved Giftinformasjonen. Derimot stusser jeg enkelte ganger over hva som er tatt med og hva som er utelatt. Oversikten over produkter/kjemikalier inneholder for eksempel noe som innenfor toksikologien må sies å være relativt kuriøse substanser, som gløgg, gelélys og golfballer (!). Paracetamol og jern, som er relativt vanlige årsaker til livstruende forgiftinger hos barn, er imidlertid ikke viet egne oppslag. Likeledes inneholder planteoversikten sorter man knapt har hørt om, mens de vanligste giftige soppene er utelatt. I det generelle kapitlet om dyr savner man et avsnitt om fjesingen – den eneste giftige fisken i norske farvann.

Disse innvendingene til tross: Boken kan trygt anbefales til foreldre, barnehageansatte og andre som måtte være bekymret for hva toåringen kan komme til å putte i munnen.

Anbefalte artikler