Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Vold er helseproblem nr. 1 i Irak

Økende bruk av vold og terror er den viktigste trusselen mot folkehelsen i Irak, fremgår det av en rapport fra Verdens helseorganisasjon (1), som nylig er omtalt i tidsskriftet JAMA (2). En stadig økende mangel på helsepersonell bidrar til å forverre situasjonen ytterligere.

Helsevesenet i Irak makter ikke å ta seg av befolkningens behov for helsetjenester ved sykdom og «vanlige» skader. Dette gjelder særlig i de områder som er mest utsatt for vold og terrorangrep. Selvmordsangrepene med mange døde og skadede bidrar til at kapasiteten for kirurgi og intensivmedisin ved andre tilstander blir minimal. Stadig frafall av erfarne leger og annet helsepersonell har resultert i at mange medisinske prosedyrer blir utført av ukvalifisert personale.

Ødeleggelsene i landets infrastruktur har også stor negativ betydning for folkehelsen. Ifølge rapporten har bare 20 % av befolkningen tilfredsstillende sanitærforhold, og bare 30 % har tilgang til rent vann. Diaré og luftveisinfeksjoner, sammen med feilernæring, er årsak til to tredeler av alle dødsfall blant barn under fem år.

Anbefalte artikler