Skarp diagnostikk av det moderne sykehus

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  VL., Larssen

  Norske helter

  278 s. Oslo: Cappelen, 2007. Pris 349 NOK

  ISBN 978-82-02-27352-1

  Pasienters opplevelser av sykdom er et kjent litterært tema, likeså skildringer av leger og annet helsepersonell. Romaner hvor selve sykehusdriften eller helsevesenet er et hovedtema er sjeldnere. Norske helter er en slik sjeldenhet, hvor Vetle Lid Larssen med skarp penn dissekerer og diagnostiserer det moderne sykehuset. Larssen debuterte med romanen 2 i 1990 og vakte siden stor oppmerksomhet med boken Anti-sex i 1998.

  Hovedpersonen, som presenteres som den 37 år gamle Frank Jørgensen, har vært i en bilulykke og har pådratt seg en alvorlig traumatisk hodeskade med brudd i skallebasis, hjernekontusjon og traumatiske hjerneblødninger. i flere år har hovedpersonen levd som et «myrlik», men så skjer altså ulykken. Etter knapt to uker slår han øynene opp til en tilstand preget av forvirring og hukommelsestap. Karakteristikken av behandlerne er krass: «Pass deg for de vennlige. Det er de andre som er dine venner, de sure og trumpete … Det er de vennlige som ødelegger verden, de som tror de forstår den. Mora mi forsto meg alltid. Men jeg vil ikke bli forstått! Hører dere?» Selv om hovedpersonen ikke vil bli forstått, er det et vel så stort problem at han ikke makter å gjøre seg forstått. Han har en rekke nevrologiske utfall, deriblant ekspressiv afasi. Dette skildrer Larssen på mesterlig vis. Jørgensen befinner seg på Øst, en avdeling for hjerneskadede, ved Granvin rehabiliteringssykehus. Han kommer i kontakt med andre pasienter som sliter med hjerneskader, men som også forklarer ham om den økonomiske logikken som driver sykehusmaskineriet. Han er ikke pasient eller kunde; han er blitt en «produksjonsenhet». Han innser at han må komme seg vekk. En planlagt konsert åpner for nye muligheter.

  Larssen skriver med stor innsikt om pasienter med traumatisk hodeskade og den fortvilede situasjonen som oppstår når ens personlige identitet står på spill. Sammenliknet med klassiske sykehusberetninger som Babels hus (1978) av P.C. Jersild (f. 1935)og Gjøkeredet (1962) av Ken Kessey (1935 – 2001), tematiserer Larssen en helt ny drivkraft i sykehusmaskineriet. Larssen skildrer hvordan økonomien overstyrer virksomheten i det moderne sykehuset, selv når den kliniske virkeligheten yter motstand. Norske helter handler om heltemotet pasienter med traumatisk hjerneskade må mobilisere for å vende tilbake til livet, men romanen handler vel så mye om konsekvensene av en absurd sykehusdrift, hvor legen risikerer å innta rollen som antihelt snarere enn helt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media