Vil styrke regionsutvalgene

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

– Regionsutvalgene har en viktig nettverksfunksjon og er et viktig kontaktledd opp i foreningen. Utvalgenes rammebetingelser må derfor bli bedre.

Landsstyresakene skapte engasjement. Fra v. Olaug Villanger, Jon W. Haffner, Richard Slubowski og Hans-Petter Næss. Foto Lise B. Johannessen

Det sa president Torunn Janbu da hun innledet til debatt om regionutvalgenes fremtid. – Utvalgenes oppgave er i dag for udefinert. Det er derfor viktig å klargjøre regionsutvalgenes funksjon og ansvar og tilby de støttefunksjoner de trenger for å fylle sine arbeidsoppgaver, sa Janbu videre.

– Regionsutvalgene har hatt startproblemer, men vi ser at det nå begynner å gå seg til, sa Linda Hatleskog fra Rogaland legeforening. – Vi har hatt samarbeid i regionen hvor regionsutvalget har vist seg som et nyttig kontaktorgan. Jeg tror derfor at regionsutvalget som kontaktorgan har et stort potensial, sa hun.

Hallvard Dovland, leder i Vest-Agder legeforening, var ikke fullt så positiv i sin tro på regionsutvalgenes fremtid. – Ønsker Legeforeningen at helse-Norge skal være bygget opp slik det er nå, spurte han. – På denne måten underbygger vi oppbyggingen slik den er nå og løper etter en organisering vi ikke ønsker. Vi bør ikke bygge opp en organisasjon vi kanskje er uenig i, sa han.

– Det er viktig å samsnakke for å unngå konflikter og jeg ser det som viktig at regionsutvalgene har basis i lokalforeningen, sa Sigrun Solberg fra Hordaland legeforening.

Landsstyret vedtok enstemmig en resolusjon for å styrke oppfølgingen av regionsutvalgene. I resolusjonen påpekes viktigheten av at utvalgene får støttefunksjoner for å kunne fylle de oppgaver de er tiltenkt. Det anbefales videre at utvalgene har faste kontaktpersoner i sekretariatet, og at det avholdes møter mellom regionsutvalgene og sekretariatet med deltakelse av sentralstyremedlemmer.

Legeforeningen vil arbeide for en klargjøring av funksjon, ansvar og myndighet for regionsutvalgene, og legge til rette for at regionsutvalgenes posisjon som et viktig kontakt- og samarbeidsorgan for lokalforeningene styrkes, heter det videre i resolusjonen.

Les hele resolusjonen på: www.legeforeningen.no/?id=121143

Regionsutvalgene ledes av:

Regionsutvalg Midt-Norge

Torgeir Schmidt-Melbye, Nord-Trøndelag legeforening

E-post: torgeir.schmidt-melbye@leksvik.kommune.no

Tlf. 74 85 51 00

Regionsutvalg Nord

Raymond Teigen, Nordland legeforening

E-post: Raymond.Teigen@Nordlandssykehuset.no

Tlf. 907 52 702

Regionsutvalg Sør

Bodil Aasvang Olsen, Aust-Agder legeforening

E-post: bodil.aasvang.olsen@mac.com

Tlf. 37 19 66 00

Regionsutvalg Vest

Einar Svendsen, Hordaland legeforening E-post: einar.svendsen@gades.uib.no

Tlf. 55 97 31 73

Regionsutvalg Øst

Svein Aarseth, Oslo legeforening

E-post: svein.aarseth@legeforeningen.no

Tlf. 22 02 62 10

For ytterligere informasjon www.legeforeningen.no/?id=81999

Anbefalte artikler