Krever lovskjerping av journalbruk

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

– Stans utviklingen mot stadig mer bruk av pasientjournalen til andre formål enn undersøkelse og behandling, oppfordrer landsstyret. Helseminister Sylvia Brustad varsler nå lovendringer.

Politiet, NAV, forsikringsselskaper og barnevern er blant dem som leger jevnlig mottar henvendelser fra for å utlevere uredigert pasientjournal. Slik bruk bør begrenses ved skjerpet lovregulering, vedtok landsstyremøtet i en resolusjon. Det fremkom i et oppslag i Aftenposten, og helseministeren sier hun deler foreningens bekymring (1).

– Jeg er veldig oppmerksom på de problemstillingene som Legeforeningen reiser, og vi ønsker en dialog med legene på dette, sier hun til avisen. Brustad understreker at Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på å legge frem et lovforslag til høsten. Hun viser også til at justisministeren nå jobber med et lovforslag som gjelder forsikringsselskapenes bruk av journaler.

Torunn Janbu, Legeforeningens president, er fornøyd med at Brustad deler foreningens bekymring. Hun mener at befolkningens tillit til at leger og annet helsepersonell bevarer taushet om pasientopplysninger, er grunnleggende for å kunne gi forsvarlig behandling.

– Pasienten må ha tillit til at det de forteller legen sin blir der. Vi vet at pasienter ber legen ikke skrive ned enkelte opplysninger og også at informasjon holdes tilbake. Det kan gå ut over behandlingen. Pasientjournalen blir også et dårligere arbeidsverktøy. Opplysningene fra en uredigert journal kan føre til feiltolking når de er tatt ut av den sammenhengen de opprinnelig ble gitt i og tolkes av andre, sier Janbu.

Les hele resolusjonen: www.legeforeningen.no/?id=121099

Anbefalte artikler