Astmakontrolltest for barn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er vel og bra at det utvikles tester for å finne hvilke barn som har utilfredsstillende sykdomskontroll slik at disse barna kan få tettere oppfølging og eventuelt endre behandlingsopplegg. I den senere tiden har det kommet en ny AstmaKontrollTest (ACT) for barn i alderen 4 – 11 år utviklet av legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline (1) og anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund (2). Testen består av sju enkle spørsmål, hvorav fire som barnet skal besvare selv, de siste tre besvares av foreldrene.

  Til min forundring er spørsmålene noe merkelig når man tenker på forståelse og modenhet hos så små barn. Spørsmålene var opprinnelig i engelsk og er direkte oversatt til norsk uten å ta hensyn til språklige nyanser. Jeg vet ikke om fagekspertise har bidratt eller sett nøye på utformingen av spørsmålene. Følgende spørsmål blir stilt til et fire år gammelt barn: «Hvordan er astmaen din i dag?» «Hvor vanskelig er det med astmaen din når du løper, trener eller driver med idrett?» «Hoster du på grunn av astmaen din?» «Våkner du om natta på grunn av astmaen din?» (1).

  Vet barn i denne alderen om de har astma? I brosjyren står det at dersom barnet trenger hjelp med å lese eller forstå et spørsmål, kan foredrene hjelpe til, men de må la barnet velge svaret. Da spør jeg: Vil ikke da foreldrene «styre» spørsmålene istedenfor barna selv? Jeg har vanskelig for å tro at barn i denne alderen kan svare adekvat på disse spørsmålene. Dette baserer jeg på egen erfaring som barnelege ved en sykehuspoliklinikk med astmabarn som en stor pasientgruppe, mange under fem år.

  Å definere astma hos barn under fem år er heller ikke lett for leger, og diagnostiseringen av astma er stort sett basert på symptomer. Ofte har barn infeksjonsutløst «pustebesvær» som kan tolkes som astma av noen leger, mens andre barn får noe mer usikker diagnose som «reaktive luftveier». Noen barn har kanskje ikke fått diagnosen astma, fordi legen er usikker, eller fordi barna ikke har typiske symptomer. Kanskje bør alderen for å svare på disse spørsmålene heves noe, for eksempel til seks år. Eller kanskje man får et bedre og adekvat svar fra barna i den aldersgruppen dersom ordet «astma» er erstattet med «vanskelig å puste».

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media