Gir rosiglitazon økt risiko for hjerteinfarkt?

Jøran Hjelmesæth Om forfatteren
Artikkel

New England Journal of Medicine publiserte nylig en metaanalyse basert på 42 studier av minst 24 ukers varighet. Metaanalysen konkluderte med at pasienter som bruker rosiglitazon har økt risiko for hjerteinfarkt sammenliknet med en kontrollgruppe. I tillegg fant man en tendens til økt risiko for kardiovaskulær død (1).

Det er velkjent at rosiglitazon og pioglitazon kan gi væskeretensjon og hjertesvikt, og begge medikamenter er kontraindisert ved hjertesvikt. Resultatene fra metaanalysen må ikke bagatelliseres, men det er viktig å være oppmerksom på de klare svakheter ved analysen. Svakhetene er understreket både av forfatterne (1) og i to redaksjonelle kommentarer i både New England Journal of Medicine (2) og The Lancet (3). Ingen av studiene som var tatt med, var designet for å se på hjerteinfarkt som endepunkt. Det var ingen standard definisjon på hjerteinfarkt eller metode for å validere hjerteinfarkt som endepunkt. Man hadde ikke mulighet til å bruke tid som endepunkt. Antall hendelser ble registrert og oddsratio beregnet. Antall hendelser var få, og noen få ekstra hendelser i kontrollgruppen kunne ha endret resultatet fullstendig.

Lederartikkelen i The Lancet anbefaler at man avventer resultatene av den store, prospektive RECORD-studien, som er designet spesielt for å studere kardiovaskulære endepunkter hos diabetikere behandlet med rosiglitazon i kombinasjon med metformin eller sulfonylurea, sammenliknet med pasienter som ikke får rosiglitazon (4). Det primære endepunktet er tid til første kardiovaskulære hendelse som fører til hospitalisering eller død. Rekrutteringen foregikk i perioden 2001 – 03, og studien er planlagt avsluttet etter seks år (2009). Det er ikke funnet grunn til å avbryte studien ved årlige evalueringer.

Legemiddelverket gir denne anbefalingen på sine nettsider: «Pasienter som bruker Avandia (rosiglitazon), Avandamet (rosiglitazon og metformin) eller Avandaglim (rosiglitazon og glimepirid) bør fortsette med behandlingen inntil all informasjon er analysert av myndighetene og det eventuelt blir gitt nye råd» (5). Det er nå viktig å ha «is i magen» og avvente resultater av randomiserte kliniske studier med forhåndsdefinerte kardiovaskulære endepunkter før man tar stilling til om behandling med rosiglitazon gjør mer skade enn gagn. Anbefalingene fra Legemiddelverket synes fornuftige. Det er grunn til å berolige pasienter og leger som bruker eller forskriver medikamentet. Det er likevel viktig at pasientene gis grundig informasjon om tiltak ved eventuelle symptomer på hjertesvikt.

Anbefalte artikler