Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Ellen Huber, tlf. 23 10 91 96 eller register@legeforeningen.no

Ingrid Benum

26.12. 1967 – 7.3. 2007

Gaute Gabriel B. Bie

10.8. 1924 – 3.3. 2007

Signy Blikra

3.5. 1926 – 12.4. 2007

Finn Blix

7.3. 1920 – 18.2. 2007

Tor Buxrud

2.1. 1945 – 5.2. 2007

Gustav Dietrichson

2.6. 1924 – 26.3. 2007

Lars Jørgen Dæhlin

5.9. 1946 – 4.4. 2007

Lorentz Eldjarn

23.3. 1920 – 11.2. 2007

Gunnar Eskeland

5.4. 1923 – 31.3. 2007

Helge Arvid Heistø

4.2. 1921 – 2.3. 2007

Aksel Wathne Johannessen

10.8. 1918 – 15.3. 2007

Ansten Klev

20.9. 1920 – 22.3. 2007

Bermudez Joaquin Leal

7.6. 1957 – 15.1. 2007

Bjørn Olsen

22.12. 1932 – 18.2. 2007

Georg Bersvein Sager

27.7. 1917 – 17.12. 2006

Fredrik Reier Schøne

25.9. 1917 – 23.2. 2007

Tor Søgaard

20.2. 1924 – 29.1. 2007

Odd Fritjof Johan Valle

31.1.1930 – 15.4.2007

Frode Villefrance

7.6. 1915 – 21.2.2 007

Knut B. Westlund

10.3. 1923 – 27.2. 2007

Anbefalte artikler