Farvel til «æ» – velkommen til «e»

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Den norske lægeforening med «æ» er ikke helt i tiden, mente flertallet på landsstyremøtet. Dermed viker «æ» plassen for «e», og det nye navnet blir Den norske legeforening.

Navneendringen ble avgjort ved skriftlig avstemming. Fra venstre Anne Kristine Fagerheim, Hege Gjessing og Christian Vijayabalasingham Siva. Foto Lise B. Johannessen

Det krevde to tredels flertall for å endre navnet som foreningen har hatt i 121 år. 77 stemmer måtte til. Etter en debatt med mange følelsesladede innlegg, ble det 79 stemmer for å endre.

Bård Lilleeng fra sentralstyret la frem argumentene fra begge sider. De som var for navneendringen, argumenterte blant annet med at det var en naturlig modernisering at «æ» ble fjernet fra navnet. De som var imot å endre, mente navnet viste en tradisjonsrik forening. Flere grep ordet fra talerstolen.

– Det styrker ikke min identitet å ha «æ», det skaper derimot avstand. Vi kan bli oppfattet som konservative og lite endringsvillige med det navnet. Det kan gi et «image» hvor man ser for seg chesterfield-salonger. Fjerner vi «æ», kan det hende danskene da oppdager at vi har løsrevet oss, men det får nå stå sin prøve. Vi må vise at vi er en del av tiden og følger norsk ortografi, mente én.

Andre argumenterte med at det virket snobbete med «æ», og at det ble vanskelig med bokstaven internasjonalt og på Internett. Noen viste til arbeidet med nye lover, ny logo og ny kommunikasjonsprofil, og at det gjorde det naturlig også å gjøre noe med navnet.

De som var imot å endre, mente det var et historisk navn.

– Man endrer ikke egennavn, og få har den tradisjonen vi har å vise til, mente én.

Det ble også argumentert med at navnet ligger nærmere det opprinnelige norske ordet for lege. Norsk medisinstudentforening grep ordet og foreslo å innføre sideformen «Lækjarforeninga» for nynorskbrukere. Andre hevdet at det ville være snobberi å skifte til «e».

– Det er jo allerede mulig å bruke kortformen Legeforeningen med «e», argumenterte en annen.

Flere i salen var opptatt av at navnedebatten var en debatt som hadde kommet opp flere ganger, og som bare ville komme igjen og igjen.

– Jeg tenkte at gode varemerker ikke endrer seg, men man kan ikke stå imot endringer med tiden, så vi kan like godt vedta endring til «e», sa én.

Navneendring har vært debattert ved flere landsstyremøter de siste 30 årene, men først etter årets votering ble det klart at litt over to tredeler av forsamlingen støttet endringen.

– Landsstyret mente at tiden nå var inne for å understreke i navnet at Legeforeningen er en dynamisk og fremtidsrettet forening, hvor legene er godt faglig oppdatert, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

Anbefalte artikler