TP53, TP53 eller p53?

Anita Langerød, Åslaug Helland Om forfatterne
Artikkel

Nomenklatur for gener og proteiner er ikke alltid så lett

I 1979 identifiserte Arnold Levin & David Lane et protein som fikk navnet p53 basert på molekylvekten, som er 53 kDa (1, 2). Genet som koder for dette proteinet ble først antatt å være et onkogen, men viste seg senere å være et tumorsuppressorgen (3). Dette er ett av de mest studerte humane gener, og det ble kåret til Årets molekylScience i 1993.

Ifølge retningslinjer for nomenklatur innen molekylærbiologi er det anbefalt at symbolet for gen og protein skal være det samme (versaler og arabiske tall), men genet skal, i motsetning til protein, skrives i kursiv (4). Selv om TP53 (for tumorprotein p53) er det offisielle navnet på genet, og proteinet ut fra disse anbefalingene skulle vært kalt TP53, er p53 fullstendig dominerende både ved betegnelse på gen og protein. Dette kan illustreres ved at søkeordet p53 gir hele 42 384 treff i PubMed, mens søkeordet TP53 bare gir 2 410 treff.

HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) utarbeider og definerer unike navn til humane gener, og i databasen (4) finner man at godkjent navn på genet er TP53. På tross av HUGOs generelle råd om navngivning av proteiner, brukes betegnelsen «p53 (cellular tumor antigen p53)» om proteinet i proteindatabaser som UniProt Knowledgebase (SwissProt and TrEMBL) (5) og NCBI Entrez Protein (6). I databasene OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) (7) og IARC TP53 Mutation Database (8) har man konsekvent valgt å betegne genet TP53 og proteinet p53.

Slik vi ser det, bør man i Tidsskriftet bruke HUGOs (The Human Genome Organisation) retningslinjer for systematisk navnebruk og anvende TP53 om genet (4). Når det gjelder proteinet, kan både TP53 og p53 brukes. Sett på bakgrunn av anbefalingene bør skrivemåten i Tidsskriftet for proteinet dermed være TP53 (også kalt p53) ved første gangs nevnelse, senere TP53. Dette er ikke til hinder for at man kan anvende betegnelsene TP53-genet og TP53-proteinet (p53-proteinet), som presiserer at det dreier seg som henholdsvis gen og protein.

Anbefalte artikler