Vurderer kursretningslinjene

Artikkel

Sentralstyret skal arbeide med relasjonene til medisinsk utstyrsindustri og se på hvordan informasjon om medisinsk-teknisk utstyr kan formidles. Landsstyret vedtok at saken deretter skal legges frem for neste landsstyremøte. Landsstyret vedtok i 2004 og 2005 at kurs som gir tellende timer i legers videre- og etterutdanning skal arrangeres uten økonomisk og praktisk medvirkning fra firmaer.

Legeforeningen har i etterkant av disse vedtakene, fått en del innspill fra leger som mener at kursretningslinjene har ført til dårligere tilgang til informasjon om nytt utstyr. Legene argumenterer med at de nå ikke har samme mulighet til å faktisk å gjøre seg kjent med det, motta informasjon og å kjenne hvordan det er å håndtere. For leger i kirurgiske fag er det viktig å kunne kjenne på utstyret, hvordan det ligger i hånden og danne seg et inntrykk av hvordan det vil være å bruke under en operasjon

Anbefalte artikler