Metadonbehandling og hjertearytmi

Jean Paul Bernard, Jørg Mørland, Hassan Zaré Khiabani Om forfatterne
Artikkel

Vi har med stor interesse lest kommentarartikkelen til Harald T. Andersen & Joe Siri Ekgren i Tidsskriftet nr. 1/2007 om metadonbehandling og hjertearytmi (1) og senere innlegg av Helge Waal og medarbeidere med tilsvar, senest i Tidsskriftet nr. 7/2007 (2, 3). Etter å ha lest det siste innlegget av Ekgren & Andersen (3) har vi behov for å komme med en presisering når det gjelder Folkehelseinstituttets tall som de siterer.

For å unngå misforståelser vil vi gjøre Tidsskriftets lesere oppmerksomme på at dataene som det er referert til, fortsatt er under utarbeiding. Vi mener at det er feil å klassifisere metadonrelaterte dødsfall som en del av overdosedødsfallene, siden metadonrelaterte dødsfall inkluderer alle rettslige obduksjoner hvor metadon ble påvist, ikke bare overdoser. Data om hvor stor del av disse som var i legemiddelassistert rehabilitering, er så langt begrenset til opplysninger vi har fått fra obdusenter. Det er derfor usikkerhet knyttet til disse resultatene. Og igjen: tallet her refererer til alle metadonrelaterte dødsfall registrert over en treårsperiode, ikke bare overdoser.

Anbefalte artikler