Redaksjonen svarer:

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Akuttmedisinske aspekter ved slagbehandling er omhandlet i flere artikler i temaserien om hjerneslag (1 – 4). Intensiv overvåking av pasienter med akutt hjerneinfarkt er nylig omtalt i Tidsskriftet (5), og dette emnet ble derfor ikke inkludert i serien. Det er innlysende at leger i primærhelsetjenesten og de prehospitale tjenestene har en avgjørende akuttmedisinsk rolle i håndteringen av pasienter med symptomer på akutt hjerneslag (6, 7). Intensivmedisinsk og anestesiologisk kompetanse er selvsagt helt nødvendig ved prehospital transport og behandling, så vel som ved operativ og intensiv behandling av slagpasienter i sykehus. Innen rammen av Tidsskriftets temaserie om hjerneslag i nr. 6 – 10/2007 er det publisert 23 artikler og fem ledere. Det har ikke vært mulig å gi en fullstendig dekning av alle emner innen dette omfattende og tverrfaglige feltet. Jon Henrik Laake peker på viktige utfordringer som fortjener oppmerksomhet.

Anbefalte artikler