Cecilie Bakken, Ellen Juul Andersen Om forfatterne
Artikkel

– Jeg ser frem til et fortsatt godt samarbeid i en bredt engasjert forening sa president Torunn Janbu da hun gikk på talerstolen under stående applaus. Det er en populær leder som fra 1. september tar to nye år som leder av Legeforeningen.

Det nye sentralstyret. Fra v. Bård Lilleeng, Arne Refsum, Kjersti Baksaas-Aasen, Hege Gjessing, Torunn Janbu, Jan Emil Kristoffersen, Marte Walstad, Trond Egil Hansen og Gunnar Skipenes. Foto Lise B. Johannessen

Det var to kandidater til visepresidentvervet, sentralstyremedlemmene Marte Walstad, fastlege fra Trondheim, og Bård Lilleeng, overlege fra Oslo. Walstad trakk sitt kandidatur da man kom til valg, og Lilleeng ble valgt ved akklamasjon. Bård Lilleeng er nevrokirurg ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet i Oslo.

Det var flere kandidater til de øvrige sju plassene i sentralstyret, og det ble gjennomført skriftlig avstemming. De som ble valgt er: Marte Walstad (gjenvalg), Kjersti Baksaas-Aasen, assistentlege ved anestesiavdelingen, Akershus universitetssykehus og påtroppende styremedlem i Yngre legers forening (Ylf), Hege Gjessing, assistentlege ved anestesi- og intensivklinikken, Rikshospitalet og påtroppende leder i Yngre legers forening (Ylf), Trond Egil Hansen, fastlege på Nesttun i Bergen og nestleder i Norsk forening for allmennmedisin, Jan Emil Kristoffersen, fastlege på Lørenskog og leder i Allmennlegeforeningen, Arne Refsum, seksjonsoverlege ved kirurgisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus og påtroppende leder for Norsk overlegeforening og Gunnar Skipenes, bedriftsoverlege i Forsvaret i Oslo og Troms. Skipenes som representerer Norsk arbeidsmedisinsk forening har vært varamedlem til sentralstyret, og var medlem halve foregående periode.

Varamedlemmer til sentralstyret er Cecilie Risøe (Fagmedisinske foreninger), Ernst Kåre Horgen (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid) og Mads Sabel (Ylf).

I det nye sentralstyret som tiltrår 1. september, er det fem sykehusleger, tre allmennpraktikere og en arbeidsmedisiner.

Anbefalte artikler