Asklepios på vei ut av ovalen?

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Legekunstens gud, Asklepios, er hovedsymbolet i Legeforeningens logo. En høringsrunde har vist at Asklepios har bred forankring i organisasjonen.

I det videre arbeidet med ny kommunikasjonsprofil skal det besluttes om Asklepios skal tre ut av ringen i dagens logo. Etter en høringsrunde tidligere i vår besluttet sentralstyret at det videre arbeidet med ny kommunikasjonsprofil skulle bygge på Asklepios som det bærende visuelle symbol.

Svein Aarseth i prosjektgruppen som har jobbet med ny kommunikasjonsprofil, innledet til diskusjon i landsstyret. Han viste bl.a. hvordan prosjektgruppen etter sentralstyrets vedtak har brukt tid på å teste ut Asklepios både i oval ring og i åpen form.

– Sentralstyret har ennå ikke besluttet om Asklepios skal videreføres med eller uten oval. Vi vil derfor gjerne høre landsstyrets syn før det skal fattes en endelig beslutning om åpen eller lukket Asklepios, sa Per Meinich, Legeforeningens visepresident.

Ønsker et helhetlig uttrykk

Gunnar Ramstad fra Hordaland legeforening fremmet forslag om at landsstyret allerede i det videre arbeidet med kommunikasjonsprofilen, skulle vedta å beholde Asklepios i nåværende form i sirkel med foreningens navn og årstall. Han påpekte at logoen viser tradisjon og historie, og at den er et symbol som medlemmene identifiserer seg med. Forslaget til Ramstad falt med 68 mot 47 stemmer.

– Som radiolog er jeg opptatt av det visuelle og er glad for å slippe Asklepios ut av ringen, sa Harald Bergan fra Yngre legers forening. – Et godt visuelt uttrykk er viktigere enn å ha med årstallet, la han til.

– Det er et problem at vi som forening fremstår som utydelig gjennom enkelte av våre organisasjonsledd, og at noen tror det er pasientforeninger, sa Svein Aarseth.

– For sentralstyret er det viktig at Legeforeningen har et visuelt fellesuttrykk uttad og innad, slik at Legeforeningen fremstår som en tydelig adressat for omverdenen, sa Meinich. – Vi synes derfor det er meget gledelig at det er så stor oppslutning om det visuelle hierarki som er valgt. Man må jo kunne si at selv om logoen varierer for de ulike foreningene, så er strukturen som er valgt så god at man med bare et visuelt blikk vil gjenkjenne at dette er Legeforeningen, sa han.

– Suksesskriteriene for innføring av ny kommunikasjonsprofil er at organisasjonsleddene faktisk tar den i bruk, sa Meinich.

Han fortalte at det i løpet av året er meningen å utvikle en komplett brukervennlig elektronisk profilmanual som inneholder alle dokumentmaler, og at det i tillegg skal utvikles ny design for nettsidene.

Anbefalte artikler