Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Leiv M. Hove

I dette nummeret

Nyheter

Trine B. Haugen
Åslaug Helland
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Erlend Hem
Helga B. Salvesen
Jan C. Frich
Tarjei Rygnestad
Lars Slørdal

Medisin og vitenskap

Tor Haldorsen
Gry Baadstrand Skare
Rita Steen
Steinar Østerbø Thoresen
Ellen Blix
Merethe Kumle
Pål Øian
Hassan Z. Khiabani
Olav Spigset
Andreas Lossius
Torbjørn Elvsåshagen
Erik Taubøll

Perspektiv og debatt

Nina Helene Alnes Sitek
Tom Børge Johannesen
Bernt Ly
Sven Ove Samuelsen
Geir E. Tjønnfjord
Viggo Jønsson
Pål-Didrik Hoff Roland
Jan Magnus Bjordal
Atle Klovning
Lars Slørdal
Kjell-Olav B. Svendsen
Alexander Schultz
Leiv M. Hove
Sven Young
Johannes Cornelis Schrama
Marit Tveito
Hans B. Nustad
Raman Dhawan
Hans Ole Korsgaard
Else Lill Beyer Urdal
Marit F. Nylund
Anna Luise Kirkengen
Knut Erling Moksnes
Inger Helene Vandvik
Erik Ekker Solberg
Ellen Schlichting
Mads Gilbert
Petter Gjersvik
Per E. Børdahl

Aktuelt i foreningen

Anne Winsnes Rødland
Cecilie Bakken
Cecilie Bakken
Hilde Engjom

Oss imellom

Gunn Marit Seberg
Stein Opjordsmoen Ilner
Øivind Ekeberg
Svein Friis
Ellen Hagemo
Steinar Lorentzen
Lars Mehlum,
Otto W. Steenfeldt-Foss
Arne Sund
Per Vaglum

På tampen

Inga Bostad