Les mer om ...

Artikkel

Anatomiforelesningen

Et av Rembrandts mest kjente malerier er Dr. Tulps anatomiforelesning. En håndkirurgisk vurdering av fremstillingen tyder på at foreleseren, kirurgen Nicolaes Tulp, tar for seg overekstremitetens funksjonelle anatomi, og at maleren ikke har begått noen anatomiske feil, slik enkelte har hevdet.

Dr. Nicolaes Tulps anatomiforelesning

Screening mot livmorhalskreft

Det koordinerte screeningprogrammet, som ble startet i 1995, har sannsynligvis medvirket til redusert forekomst og lavere dødelighet av livmorhalskreft i Norge. Men over halvparten av nye krefttilfeller oppdages hos dem som ikke har fulgt programmet, og dekningsgraden er lavere hos eldre kvinner enn hos yngre. Dette viser en analyse av data fra Kreftregisteret. Kan forbedret prøvetaking og nye vaksiner mot virustyper som forårsaker forstadier til kreft, gi ytterligere gevinst?

Sent, men godt

Livmorhalskreft etter ti års offentlig koordinert screening

Hjerneinfarkt og kateterbasert behandling

Endovaskulær behandling, slik som intraarteriell trombolyse, trombektomi, angioplastikk og stentinnleggelse, er de siste årene blitt tatt i bruk ved akutt hjerneslag og andre tilstander som truer hjernens blodgjennomstrømming. Tre kasuistikker viser vellykket revaskularisering ved symptomer på fersk cerebral iskemi. Disse behandlingsmetodene kan bli et viktig supplement i behandlingen av akutt hjerneslag, men randomiserte studier og langtidsresultater mangler.

Slagkraftig ledelse

Hjerneinfarkt – endovaskulære behandlingsteknikker

Helsekost og markedsføring

Markedet for helsekost er i kraftig vekst. Helsekostproduktet noni fremstilles i informasjonsmateriell som et helsebringende universalmiddel og nyttig ved de fleste sykdommer, inkludert kreft. Det foreligger imidlertid ingen forskning som gir grunnlag for slike påstander, kun in vitro-studier og dyreforsøk. Markedsføringen av dette produktet er derfor betenkelig.

Helsekostproduktet noni – er markedsføringen i samsvar med forskningen?

Leger, krig og nazisme

Legers ugjerninger i Hitlers Tyskland omfattet eutanasi, fangeseleksjon og grusomme eksperimenter. Hvordan kunne tysk medisin, som i over 100 år hadde vært ledende i verden, falle så dypt og tragisk? For norske studenter i tysk fangenskap ble samhold et viktig middel mot ideologisk påvirkning og avhumanisering. Flere artikler og bokanmeldelser i dette nummer av Tidsskriftet omhandler forhold under den annen verdenskrig, bl.a. motstanden mot nazifiseringen av Universitetet i Oslo.

Tysk medisin sett fra KZ Buchenwald

Flukten fra Heidelberg

De siste tidsvitnene

Roman, beretning eller historie fra konsentrasjonsleirene?

Forakten for de svake

Rystende om torturens ofre og utøvere

Krigen på universitetet

Anbefalte artikler