()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Spesialisthelsetjenesten tema for statusrapport i 2009

  Spesialisthelsetjenesten tema for statusrapport i 2009

  Legeforeningen har siden 2000 gitt ut en rekke statusrapporter om viktige og ofte forsømte områder i helsetjenesten. Legeforeningens tiende statusrapport skal handle om sentrale utfordringer i spesialisthelsetjenesten. Rapporten legges frem våren 2009.

  Reviderte retningslinjer for Utdanningsfond III

  Reviderte retningslinjer for Utdanningsfond III

  Fondsutvalget i Utdanningsfond III har vedtatt nye retningslinjer for refusjon fra fondet gjeldende fra 1.1. 2008. Det er vedtatt ny sats for overnatting i Norge og utlandet. Makssatsen for refusjon etter overnatting i Norge er endret til kr 950 per natt. For refusjon etter overnatting i utlandet er makssatsen endret til kr 1 100 per natt.

  Fra 2008 har Legeforeningen fortsatt hotellavtaler med Radisson SAS hotels, Thon hotels og med Soria Moria Hotell og konferansesenter. Det kan bestilles direkte til hoteller innenfor disse kjedene.

  Krav til forhåndsgodkjenning av hospitering bortfaller fra 1.1. 2008. Utdanningsfond III yter refusjon mot dokumenterte bilag i henhold til gjeldende retningslinjer for fondet, samt rapport om oppholdet og bekreftelse fra oppholdssted.

  Les mer: www.legeforeningen.no/?id=77157

  Etikk og redelighet i forskningen

  Etikk og redelighet i forskningen

  Kunnskapsdepartementet har foreslått å endre kravet til hvor mange medlemmer som må være til stede for at en regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk skal være beslutningsdyktig. Legeforeningen støtter endringen som lyder: «Komiteer etter § 4 er beslutningsdyktige når leder eller nestleder og minst fem andre medlemmer eller varamedlemmer er til stede».

  PMU 2008

  PMU 2008

  Arbeidet med PrimærMedisinsk Uke (PMU 2008) er godt i gang. Arrangementet er lagt til Soria Moria Hotell og konferansesenter 27. – 31.10. 2008. Kenneth Sagdal fra Norsk forening for allmennmedisin er leder av hovedkomiteen. Samfunnsmedisinerne er representert med Vegard Vige, kommuneoverlege i Kristiansand og Hanne Thürmer, seniorrådgiver i Kunnskapssenteret. For program og ytterligere informasjon, se PMUs hjemmesider: www.pmu2008.no

  Barnelegenes vårmøte 2008

  Barnelegenes vårmøte 2008

  Norsk barnelegeforening inviterer til vårmøte i Fredrikstad 29.5. 2008. Det er åpnet for elektronisk påmelding via barnelegeforeningens nettsider. For program og påmelding, se: www.legeforeningen.no/?id=128021

  Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord

  Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord

  Sosial- og helsedirektoratet har publisert nye nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Retningslinjene omfatter også ivaretakelse av pårørende og etterlatte. Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforeningen sier det er positivt at nye retningslinjer nå foreligger.

  Direktoratet mener at alle pasienter som kommer i kontakt med psykisk helsevern bør vurderes for selvmordsrisiko. Det er første gang nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern er laget, men dette er noe som lenge har vært etterspurt av helsetjenesten.

  Les mer: www.legeforeningen.no/?id=135384

  Voldtektsofre må få tilbud om sporsikring

  Voldtektsofre må få tilbud om sporsikring

  – Voldtektsofre må slippe unødige bekymringer om sporsikring ved overgrep. Terskelen for å oppsøke helsepersonell må gjøres så lav som mulig, sier Torunn Janbu i en kommentar til at Voldtektsutvalget nylig kom med sin innstilling til justisministeren. Utvalget er opptatt av tiltak for å sørge for at terskelen for å anmelde voldtekt er lav. Ofre for overgrep må være sikret tilbud om forsvarlig og effektiv sporsikring uten unødig tidsspille, mener Legeforeningen. Systemet må legge til rette for at sporsikring kan gjennomføres uten at politiet nødvendigvis må være koblet inn. Torunn Janbu sier det er viktig å avklare hvilke instanser som skal ha ansvar for dette. Les mer: www.legeforeningen.no/?id=134941

  Hilser initiativ mot snus velkommen

  Hilser initiativ mot snus velkommen

  Legeforeningen er svært fornøyd med at Sylvia Brustad vil be EU-kommisjonen kreve kreftfaremerking på snuseskene. – Dette er et godt initiativ. Vi har arbeidet for å forebygge snusing i mange år, og å gjeninnføre kreftadvarselen på snusemballasje, er sentralt for det forebyggende arbeidet, sier Torunn Janbu. Inntil 2003 hadde Norge en advarsel på snusproduktene som sa at snus er kreftfremkallende og alvorlig helseskadelig. Som følge av et EU-direktiv ble advarselen endret til at snus «kan være helseskadelig og er avhengighetsskapende». Gjennom samarbeidsorganisasjonen Tobakksfritt har Legeforeningen etterlyst en gjeninnføring av kreftfaremerkingen. Les mer: www.legeforeningen.no/?id=134925

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media