Galskap, kjærlighet og seksualitet

Tone Skaali Om forfatteren
Artikkel

Lønnebotn, I.

Megrez

251 s. Bergen: Vigmostad og Bjørke, 2007. Pris NOK 348

ISBN 978-82-419-0479-0

Ingri Lønnebotns niende roman Megrez er fortellingen om Tone som vokser opp med en mor med en alvorlig psykiatrisk lidelse. Tones barndom er preget av frykten for forverring av sykdommen. Forfatteren gir oss et knugende bilde av hvor vanskelig det kan være for et barn å leve i en slik ukontrollerbar tilværelse. Tone søker kontroll gjennom kroppen. Hun utforsker sin gryende seksualitet i møte med de to sønnene til mors kusine «Engelen» på landet, der hun tilbringer alle sommerferiene. Men også landlivet har sine skyggesider, og forbudt kjærlighet, overgrep og arvesynd er temaer som berøres. Lønnebotn trekker en parallell til sagnet om Megrez, den av de sju stjernene i stjernebildet Karlsvognen som nesten ikke lyser. Ifølge sagnet vitner den om en av sju søstre fra det overjordiske som forelsket seg i en fattig bonde nede på jorden. Da dette ble oppdaget, ble hun straffet av Store Far og sluttet å lyse.

Handlingen veksler mellom Tones barne- og ungdomsdomsopplevelser og møtet med Tone som voksen performanceartist. Hennes forestillinger er provoserende og vekker tidvis avsky hos tilskuerne. Kontroll over kroppen er et sentralt tema også i hennes kunstneriske uttrykk. Leseren forstår etter hvert at Tone sliter med skyldfølelse etter hendelser i barndommen, og at hennes kunstneriske virke delvis fungerer som botemiddel for dette. Men i romanens sluttfase kommer det frem at voksne personer fra Tones barndom bærer mye av ansvaret for hendelsene i ettertid.

Megrez er en roman som må leses langsomt, for her er raske skiftninger i tid og stemninger. Det er ikke alltid like lett å følge historien slik som den fortelles, men dette er samtidig med på å bevare spenningen frem mot slutten. Det er en vond historie som fortelles, men slutten bærer i seg håp.

Ingri Lønnebotn, forfatter og dramatiker født i Bergen i 1946, har skrevet en utfordrende roman om frykten for galskap gjennom generasjoner. Det er også en sterk beretning om en ungpikes ambivalente forhold til sin egen seksualitet og om den umulige kjærligheten. Megrez er en mørk, velkomponert roman skrevet i et sanselig språk. God lesning for interesserte.

Anbefalte artikler