De siste tidsvitnene

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Lothe, J

Storeide, A

Tidsvitner

Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen. 201 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2006. Pris NOK 339

ISBN 978-82-05-36362-5

Jonassen, M.

De overlevende

19 norske kvinner og menn forteller om sine liv i Hitlers fangeleirer. 372 s, ill. Oslo: Damm, 2006. Pris NOK 99

ISBN 978-82-04-13733-3

Det tynnes i rekkene blant dem som opplevde krigen som voksne. Verden har gått videre – med nye erkjennelser, utfordringer og konflikter. Vi har tilgitt tyskerne for at de okkuperte landet vårt, men grøsser fortsatt over det som foregikk i konsentrasjonsleirene. Fangene der var arrestert uten lov og dom, ofte bare på grunnlag av rase, etnisk tilhørighet eller tilfeldigheter. De ble satt til hardt arbeid, mishandlet, drept, gasset i hjel eller gjort til gjenstand for grusomme eksperimenter. Vi har hørt historiene før. Trenger vi å høre dem en gang til?

Ofte er det lettere å identifisere seg med enkeltmenneskers historier enn med tørre fremstillinger av storpolitiske og militære forhold i fortiden. De små historiene gjør den store historien mer levende. Slik kan også det vanvittige i Adolf Hitlers ideologiske og politiske prosjekt komme bedre frem. Gjennom enkeltmenneskers historier kan vi lære av fortiden og ha håp om at det som skjedde, ikke vil skje igjen.

Boken til Lothe & Storeide er uten tvil den beste. De åtte tekstene er strammere redigert og tydeligere i sitt budskap. Jeg-formen brukes konsekvent, noe som gir større nærhet og troverdighet. Egne kapitler om Sachsenhausen og Auschwitz og om aksjonen i Telavåg utfyller bildet godt. Jonassens bok synes i større grad å være beregnet på yngre lesere, bl.a. er det en kort innledning om Adolf Hitler, holocaust og krigen i Europa. Teksten skjemmes stedvis av litt klossete formuleringer og uheldige redaksjonelle valg. Men historiene er like sterke. Vi trenger å høre dem for ikke å glemme. Dette er kanskje siste gang de som overlevde nazistenes konsentrasjonsleire forteller dem.

Anbefalte artikler