Ikke hydrokortison ved septisk sjokk

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Hydrokortison har ingen effekt på overlevelsen hos pasienter med septisk sjokk.

499 voksne pasienter fra 52 intensivavdelinger i ni land ble rekruttert til en dobbeltblind placebokontrollert studie i perioden 2002 – 05 (1). Ved randomiseringen hadde de vært i sjokk i høyst 72 timer. De ble randomisert til enten 50 mg hydrokortison intravenøst eller placebo hver sjette time i fem dager, med nedtrapping av dosen i de etterfølgende seks dager. Alle fikk tatt en kortikotropintest, ettersom det ut fra tidligere undersøkelser kan være bedre behandlingseffekt ved manglende respons på testen.

Etter 28 dager var det ingen signifikant forskjell i mortalitet gruppene imellom – den var 34 % i hydrokortisongruppen, mot 32 % i placebogruppen (p = 0,51). Blant pasientene uten respons på kortikotropintesten var det heller ingen statistisk signifikant forskjell (39 % og 36 %), heller ikke blant dem med respons på testen (begge 29 %). Men hydrokortisonbehandling var forbundet med hurtigere remisjon av sjokk hos dem som oppnådde remisjon. Til gjengjeld var det flere tilfeller av sekundære infeksjoner, også nye episoder med septisk sjokk, i hydrokortisongruppen.

– Ved de fleste danske intensivavdelinger har man de siste årene fulgt de generelle sepsisanbefalinger og behandlet pasienter med septisk sjokk med lavdosesteroider. Denne praksisen må nå revurderes, da det ikke er opplagt at sjokkremisjon på bekostning av superinfeksjoner er ønskelig, sier Anders Perner ved Intensiv Terapi Klinik, Rigshospitalet i København (2).

Anbefalte artikler