Sier nei til elektronisk helsekort

Guri Spilhaug Om forfatteren
Artikkel

Det er ikke hensiktsmessig at gravide skal ha et helt nytt system. I stedet bør de inn i den eksisterende elektroniske journalen, mener Legeforeningen.

Sosial- og helsedirektoratet arbeider nå med etablering av elektronisk helsekort for gravide. Hensikten er at blant annet leger og jordmødre enklere kan oppfylle kravene myndighetene setter til svangerskaps- og fødselsomsorgen. Myndighetene krever helhetlige, kunnskapsbaserte og brukerorienterte tjenester, i tillegg til bedre samhandling.

Direktoratet har utarbeidet en rapport om elektronisk helsekort for gravide, som anbefaler å etablere dette som en samtykkebasert kjernejournal. Legeforeningen er kritisk til forslaget, og mener det bryter med prinsippet om at elektroniske samhandlingsløsninger og journalsystemer skal fungere for alle pasientkategorier. I stedet må elektronisk helsekort for gravide utvikles raskt og innenfor eksisterende journalsystemer, mener Legeforeningen.

– I praksis foregår alle førstegangskontroller og drøyt halvparten av alle senere kontroller hos fastlegen. Allmennleger i Norge bruker elektronisk pasientjournal, og rundt 90 % av dem er knyttet opp mot helsenett eller er i ferd med å bli oppkoblet, skriver Legeforeningen i høringsuttalelsen til direktoratet.

En sentral intensjon med fastlegeordningen er kontinuitet og forutsigbarhet i relasjonen mellom lege og pasient. Foreningen understreker at fastlegen skal være en viktig koordinator i samhandlingen med resten av helsetjenesten.

Legeforeningen er ikke imot at direktoratet starter et arbeid med å utvikle en modell for samtykkebasert kjernejournal, men mener det uansett er uaktuelt for gravide som pasientgruppe.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/?id=133305

Anbefalte artikler