Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Hjerteprisen

  Hjerteprisen

  Nasjonalforeningens hjertepris for 2008 ble i februar tildelt professorene Liv Hatle (f. 1936) og Bjørn Angelsen (f. 1946) for deres mangeårige arbeid med utvikling av kardiologisk ultralyddiagnostikk.

  Prisen på 100 000 kroner og et kunstverk laget av Lise Amundsen ble delt ut av kong Harald i Universitetets aula i Oslo i forbindelse med åpningen av Nasjonalforeningens hjerteaksjon 2008.

  Hatle og Angelsen har siden 1970-årene vært sentrale i utviklingen av ultralyddiagnostikk. Bjørn Angelsen har ledet det teknologiske utviklingsarbeidet, Liv Hatle har stadig sett nye anvendelsesområder for ultralydteknikken, heter det i begrunnelsen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

  Bjørn Angelsen er professor ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. I perioden 1987 – 92 var Liv Hatle professor i medisin ved daværende UNIT, siden har hun jobbet som forsker i utlandet. Hun er nå bosatt i Spania.

  Begge prisvinnerne har fått betydelig internasjonal anerkjennelse, og deres arbeider har plassert norsk kardiologisk forskning på verdenskartet, heter det i en pressemelding fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

  Prestisjestipend til norsk epilepsiforsker

  Prestisjestipend til norsk epilepsiforsker

  Lege og forsker Christian Samsonsen (f. 1977) ved St. Olavs Hospital i Trondheim mottok i februar det nye prestisjestipendet UCB Nordic Epilepsy Grant, utdelt av legemiddelselskapet Union Chimique Belge.

  Stipendet på 150 000 svenske kroner er ett av fire nordiske stipender. Formålet er å gjøre det mulig for yngre leger i begynnelsen av sin forskerkarriere å konsentrere seg om et klinisk forskningsprosjekt innen epilepsi. Samsonsens prosjekt omhandler anfallsutløsende årsaker. I studien inngår 200 epilepsipasienter ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Han skal kartlegge det disse pasientene gjorde i tidsrommet opp til anfallet, før de ble innlagt i sykehuset.

  Ny avdelingssjef ved lungeavdelingen på Haukeland

  Ny avdelingssjef ved lungeavdelingen på Haukeland

  Kahtan Al-Azawy (f. 1964) er ansatt som avdelingssjef ved lungeavdelingen ved Haukeland Universitetssjukehus, der han har vært seksjonsoverlege siden 2004. Dette kan man lese på Helse Bergens nettsider.

  Al-Azawy kommer fra Irak. Han var ferdig med sin legeutdanning der i 1989. Hoveddelen av spesialistutdanningen i indremedisin har han fra Stavanger universitetssjukehus. Fra 2002 har han vært ved lungeavdelingen ved Haukeland Universitetssjukehus, som er Norges største lungemedisinske enhet og ledende innen pasientbehandling, utdanning og forskning.

  Første æresmedlem i Norsk forening for maritim medisin

  Første æresmedlem i Norsk forening for maritim medisin

  Aksel Schreiner (f. 1933), tidligere overlege ved Medisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssjukehus, er utnevnt til æresmedlem i Norsk forening for maritim medisin.

  Professor emeritus Aksel Schreiner var bl.a. sentral i arbeidet for å etablere Norsk senter for maritim medisin, og han har ledet Radio Medico-tjenesten siden 1984, ifølge Helse Bergens nettsider.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media