Doktoravhandlinger

Artikkel

Zaheer A. Rana, Ph.D. Activity dependent regulation of the troponin I gene in skeletal muscle. Utgår fra National Institutes of Health, Bethesda, og Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo. Disputas 14.2. 2008.

Bedømmelseskomité: Grace K. Pavlath, Emory University, Atlanta, Arild Njå og Göran Nilsson, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Andres L. Buonanno og Kristian Gundersen.

Melinda Ráki, Ph.D. Antigen presentation and T cell responses in celiac disease. Utgår fra Immunologisk institutt, Rikshospitalet. Disputas 15.2. 2008.

Bedømmelseskomité: Maria Rescigno, European Institute of Oncology, Milano, Erik Dissen, Universitetet i Oslo, og Dag Kvale, Ullevål universitetssykehus.

Veileder: Ludvig M. Sollid.

Elena Didenko Pedersen, Ph.D. Systemic and local complement activation in human acute ischemic stroke. Essential role for CD59 for cell and tissue protection. Utgår fra Immunologisk institutt, Rikshospitalet. Disputas 15.2. 2008.

Bedømmelseskomité: Seppo Meri, University of Helsinki, Helsingfors, Rolf Salvesen, Nordlandsykehuset, og Emilia Kerty, Rikshospitalet.

Veileder: Tom Eirik Mollnes.

Randi Vågane, Ph.D. Pulmonary changes following thoracic irradiation. Utgår fra Kreftklinikken og Institutt for Kreftforskning, Radiumhospitalet, og Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Disputas 15.2. 2008.

Bedømmelseskomité: Ludvig Muren, Århus Universitet, Århus, Jomar Frengen, St. Olavs Hospital, og Eli Olaug Hole, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Dag Rune Olsen, Turi Danielsen og Sophie D. Fosså.

Torstein Jensen, Ph.D. Studies on subfractions of fibrinogen. With special emphasis on fibrinogen quantification, viscosity and inflammation. Utgår fra Hematologisk forskningslaboratorium, Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Disputas 15.2. 2008.

Bedømmelseskomité: Aleksandra Antovic, Danderyd Hospital, Stockholm, Frank Brosstad og Pål Smith, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Ole Henning Skjønsberg og Hans Christian Godal.

Gunnar Dick, Ph.D. Differential sulfation in the apical and basolateral secretory pathways of epithelial mdck ii cells; role of paps translocation into the golgi apparatus. Utgår fra Institutt for molekylær biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Disputas 15.2. 2008.

Bedømmelseskomité: Gunnar Pejler, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, Tor Gjøen og John Michael Koomey, Universitetet i Oslo.

Veileder: Kristian Prydz.

Christina Takman, dr.polit. Vårdpersonals antaganden om närståendes behov. En undersökning bland läkare, sjuksköterskor och undersköterskor verksamma på intensivvårdsavdelningar i Norge och Sverige. Utgår fra Institutt for sykepleievitenskap og helsefag. Disputas 20.2. 2008.

Bedømmelseskomité: Ingegerd Bergbom, Göteborgs universitet, Anners Lerdal, Høgskolen i Buskerud, og Øivind Ekeberg, Ullevål universitetssykehus.

Veileder: Per Nortvedt.

Kristin Holvik, Ph.D. Vitamin D deficiency, alterations in the vitamin D endocrine system and bone mineral density in ethnic groups in Oslo, Norway. Utgår fra Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. Disputas 22.2. 2008.

Bedømmelseskomité: Leif Mosekilde, Århus universitetshospital, Anette Hjartåker, Kreftregisteret, og Petter Laake, Universitetet i Oslo.

Veileder: Haakon E. Meyer.

Gerd Moe-Behrens, Ph.D. Studies on effects of oestrogens on male gonadal development. Utgår fra Andrologisk laboratorium, Avdeling for obstetrikk og gynekologi, Rikshospitalet. Disputas 22.2. 2008.

Bedømmelseskomité: Gunnar Brunborg, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Rolf I. Skotheim, Rikshospitalet, og G. Cecilie Alfsen, Akershus universitetssykehus.

Veileder: Trine B. Haugen.

Camilla Smith, dr.med. Immunopathogenic mechanisms of coronary artery disease and plaque destabilizatio. Utgår fra Institutt for indremedisinsk forskning, Hjertemedisinsk avdeling, Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, Rikshospitalet. Disputas 26.2. 2008.

Bedømmelseskomité: Jan Nilsson, Malmö Universitetssjukhus, Rigmor Austgulen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Jan L. Svennevig, Rikshospitalet.

Veileder: Pål Aukrust.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Nadine Pollak, Ph.D. Functions and regulation of eukaryotic NAD kinase – an essential enzyme for NADP biosynthesis. Utgår fra Molekylærbiologisk institutt. Disputas 15.2. 2008.

Dag Olaf Torjesen, dr.polit. Foretak, management og medikrati – en sektorstudie av helseforetaksreform og ledelse i spesialisthelsetjenesten. Utgår fra Institutt for statsvitenskap og ledelse ved Universitetet i Agder. Disputas 15.2. 2008.

Miroslav Fris, Ph.D. The effect of single and repeated ultraviolet radiation on the anterior segment of the rabbit eye. Utgår fra Medisinsk teknisk forskningssenter. Disputas 13.2. 2008.

Bedømmelseskomité: Alfred Wegener, University of Bonn, Lotta Salminen, University of Tampere, Finland, og Christoph Ziegler, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Anna Midelfart.

Anbefalte artikler