Verdifullt om barn med funksjonshemninger

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Johannessen, J

  Hansen, EA.

  Casper – det store steget

  71 s, ill. Moss: Forlaget Lupen, 2007. Pris NOK 249

  ISBN 978-82-997633-0-1

  Forfatterne henvender seg først og fremst til barn med cerebral parese og deres foreldre. Men Casper – det store steget er også aktuell for barn som skal gjennomgå en operasjon, uansett type kirurgi. Dessuten handler den mye om det å være på sykehus, derfor er målgruppen bred.

  Dette er en sann historie. Vi følger hovedpersonen Casper på sju år gjennom et helt år. Han har cerebral parese og skal gå gjennom omfattende ortopediske inngrep i begge bein ved Rikshospitalet. Leseren får et innblikk i Caspers hjemmesituasjon, alle forberedelsene før operasjonen, litt om selve operasjonen og ikke minst om den krevende opptreningen etterpå. Historien fortelles gjennom bilder, supplert med korte tekster og tegninger.

  Før operasjonen kunne Casper bare krabbe. Etter inngrepet og et halvt års opptrening tok han sitt første skritt. Han brukte med andre ord halve barndommen på å lære noe som de fleste tar for gitt. Det legges ikke skjul på at Casper kan være trist og må tåle mye smerte. Grunntonen i fortellingen er imidlertid positiv – historien fenger og så ender det godt til slutt. Med andre ord er dette en liten «gladbok» som mange barn og foreldre vil kose seg med. Fotografiene er instruktive og fortellende, så selv om man ikke kan lese, er det lett å følge med. Boken er derfor aktuell for mange barn som står foran et sykehusopphold. Kanskje bør vi leger rutinemessig anbefale den til foreldre som en del av forberedelsene før blant annet ortopediske inngrep? Den bør i alle fall være tilgjengelig i sykehusbibliotekene.

  Fortellingen gir også et kort innblikk i at selv om man er annerledes, kan man være fullt ut akseptert i skolemiljøet. Eller, som forfatterne skriver: «Selv om du ikke kan gå, kan du likevel være en del av gjengen.» Så enkelt kan det sies, og sammen med herlige fotografier flettes likeverdsperspektivet inn i historien. For en anmelder som har arbeidet med barn med funksjonshemninger i snart 30 år, ville det vært en skjønn drøm om Caspers historie ble en bestselger – den har noe i seg som gjør at den også bør leses av funksjonsfriske barn og deres foreldre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media